Afdelinger

Børnehuset Novrupvej er delt op i to afdelinger:

Vuggestuen
Børnehaven

I Børnehuset Novrupvej har vi blandede børnegrupper. Når dit barn starter i Børnehuset Novrupvej tilknyttes det en primærpædagog. Ved skift fra vuggestueafdelingen til børnehaveafdelingen bliver der holdt et overflytningsmøde, hvor den nye primærpædagog vil blive orienteret om dit barn. Ligeledes afholdes der forældresamtale, hvor forældrene inddrages i overgangen. Hertil udarbejdes der en Dialogprofil og Dansk Pædagogisk udviklingsbeskrivelse.

I hverdagen vil vi sikre, at barnet kommer på besøg i børnehaveafdelingen inden skiftet, så barnet får skabt nye relationer og overgangen bliver lettere. De store vuggestuebørn kan også være på besøg på børnehavens legeplads i middagsstunden.

På den måde er vi med til at sikre størst mulig tryghed hos dit barn.