Digital læring

Digital læring indsatsområde 2014-2016

Esbjerg kommune:

Dagtilbuddet skal gennem brugen af digitale redskaber fremme børnenes udvikling og læring.
Gennem brug af digitale redskaber i det pædagogiske arbejde er det målet:

 • At styrke barnets kompetencer inden for læreplanstemaerne
 • At styrke barnets digitale kompetencer
 • At fremme inklusion af børn med særlige behov.

Børnehusets læringsmål:

 • Præsentere børnene for digitale medier
 • Bruge digitale medier til at afdække børnemiljøet

Sammenhæng:
Digital læring er et indsatsområde i 2014-2016.

0-2 år

 • Billedlotteri med lyd
 • Optage film af børnene, så de kan se sig selv
 • Præsenterer børnene for pædagogisk brug af I pad mini.
 • Bruge i-pad mini til historielæsning
 • Udstille børnenes egne billeder
 • Børnene vælger ynglingsmusik på i-pad mini
 • Bygge videre på barnets naturoplevelser ved brug af digitale medier

3-6 år

 • Optage film af børnene, så de kan se sig selv
 • Tage billeder af forskellige pædagogiske aktiviteter, for efterfølgende at sætte ord på deres dokumentation
 • Adgang til computere med pædagogiske læringsspil
 • Voksenstyret adgang til WII med spil der udfordre børnene både kognitivt og motorisk
 • Udstille børnenes egne billeder
 • Udstille børnenes foto inden for temaet ”find sommeren”

Inklusion:

 • Der tages udgangspunkt i det enkeltes barns viden og kunnen
 • Vi bruger bevidst de digitale medier som et inklusionsredskab

Tegn:

 • At børnene selv bruger og videreudvikler legen via digitale medier
 • At børnene eksperimentere med videooptagelse, foto m.m.
 • At digitale medier bliver brugt som pædagogisk redskab indenfor alle læreplanstemaer.

Evaluering:
Vi vil løbende evaluere via udstillinger af børnenes digitale produkter, barnets bog og Tabulex.