Krop og bevægelse

Krop og bevægelse er et særligt indsatsområde.
I perioden har vi arbejdet bevidst ud fra vores læringsmål som tager afsæt i Esbjerg kommunes overordnede læringsmål:

Overordnede læringsmål for daginstitutioner i Esbjerg kommune:

 • Børn skal have mulighed for at opleve glæde ved deres krop, og ved at være i bevægelse samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner og bevægelser i både fri leg og tilrettelagt fysiske udfordringer.
 • Børn skal leve under betingelser, som styrker deres fysiske sundhed, herunder forhold som hygiejne, ernæring og aktiv livsstil.
 • Børn skal have mulighed for aktivt at udforske og tilegne sig den fysiske, sociale og kulturelle verden gennem alle sanser.
 • Børn skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner og støttes i at udvikle forståelse og respekt for egen og andres kropslighed.

Børnehuset Novrupvej

Læringsmål:
Gennem daglig sanseintegration vil vi styrke motorikken
Vi arbejder med børnenes kropsbevidsthed
Vi sætter fokus på børnenes fysiske sundhed
For at opnå vores læringsmål har vi gennem forløbet udarbejdet Smitte modeller.

Tryk her for at se eksempel 1
Tryk her for at se eksempel 2

Tiltag:
0-2 år:

 • Vi laver sansemotoriske forløb, hvor vi bl.a. har fokus på massage, forskellige underlag og materialer.
 • Vi bruger legepladsen aktivt til at stimulere motorikken
 • Vi laver grovmotoriske forløb i det store rum.
 • Vi synger fagtesange i samlingsstunden.
 • Vi øger børnenes selvhjulpenhed via af- og påklædning, kravle op og ned fra stole og senge, vaske hænder.
 • Vi skaber nærvær og ro i dagligdagen ved at sætte støj/aktivitetsniveauet ned i stillestund.

3-6 år:

 • Projektforløb omkring kroppen og sanserne
 • Synger sange omkring kroppen.
 • Vi skaber nærvær og ro i dagligdagen ved at sætte støj/aktivitetsniveauet ned i stillestund.
 • Øger selvhjulpenheden ved at opfordre børnene til selv at vaske hænder, tørre næser og tørre sig selv efter toiletbesøg.
 • Vi deltager i et sundhedsprojekt som sætter fokus på sundheden i familien.
 • For at stimulere børnenes motorik benytter vi nærområdets grønne arealer og legepladser.
 • Vi benytter legepladsens forskellige niveauer og underlag som et udfordrende rum for motorisk udvikling

Tegn:

 • At børnene deltager aktivt i aktiviteterne.
 • At børnene er glade
 • At sanserne og motorikken udvikles
 • Se tryghed i relationen mellem børn og voksne, børn/børn
 • At børnene har mod på at kaste sig ud i nye udfordringer/lege.
 • At børnene selv søger udfordringer.

Refleksion/ evaluering
I løbet af perioden er vi blevet mere bevidste omkring vores faglighed faglighed og, hvad der virker i praksis.
Vi vil fortsat have øget opmærksomhed på læreplanstemaet krop og bevægelse.
I forhold til de tegn vi ønskede at se ved børnene har vi via tiltagene opnået vores mål. Se evt. billeddokumentation nedenunder:

Hvid_bg_Krop_og_bevaegelse
Se læreplanen