Kulturelle udtryksformer og værdier

Overordnede læringsmål for daginstitutioner i Esbjerg kommune:

 • Børn skal møde voksne, der selv er aktive kulturbrugere og støtter dem i at eksperimentere med, øve sig i og afprøve sig selv i forhold til et bredt spekter af kulturelle udtryksformer.
 • • Børn skal have adgang til materialer, redskaber og moderne medier, herunder IT, som kan bruges både i forbindelse med oplevelser og skabende kulturaktiviteter.
  • Børn skal have lejlighed til at deltage i kulturelle traditioner og lokale kunstneriske tilbud, herunder teater, musik, dans, arkitektur og udstillinger.

  Sammenhæng:
  • Med udgangspunkt i de overordnede læringsmål, vil vi skabe rammer, så børn kan være med til at skabe og forme samt udtrykke de følelser, tanker, ideer og fantasier om, hvordan verden er skruet sammen.
  • Fra maj 2016 til maj 2017 vil kulturelle udtryksformer og værdier være vores fokusområde.
  • Vi udarbejder nye tiltag for året.
  Tiltag:
  0-5 år:
  • Vi introducerer børnene for forskellige materialer.
  • Der fejres jul, påske, halloween, fastelavn og kulturel dag.
  • Der hænges verdenskort og flag op i institutionen.
  • Vi fejre Dronningens fødselsdag.
  • Vi har rytmik og drama inspirerende aktiviteter.
  • Vi arbejder med I pad på alle stuer.
  • Vi synger og danser til forskellige musikgenrer.
  • Vi bruger forskellige musikinstrumenter.
  • Vi benytter byens kulturelle tilbud.
  • Vi laver vores egen udstilling, maleri og fernisering.
  • Ord kunst, hvor vi vil øve rim og remser. Lege med ord fra Danmark og andre aktuelle lande.
  • Vi bruger naturen til at opdage kunst, samt lave væg med billeder fra børnenes forskellige kulturer.
  3-5 år:
  Vi arbejder funktionsopdelt på den måde, at børnene er opdelt periodisk i forskellige værksteder så som:
  • Sprogværksted
  • Kreativ værksted
  • Natur værksted
  • Drama værksted
  • Konstruktionsrum
  • Børnene følger altid de samme voksne.
  Inklusion:
  • Der tages udgangspunkt i det enkeltes barns behov, ved at støtte og vejlede barnet så det kan deltage på lige fod med andre.
  Tegn:
  • Vi ønsker at give det enkelte barn oplevelse af at være betydningsfuld for derigennem at få en fællesskabsfølelse og samhørighed.
  • Børn der på eget initiativ opsøger kreative aktiviteter.
  • Engagerede og fantasifulde børn som oplever glæde ved at eksperimentere og lege med forskellige materialer.
  • Børn der oplever sanselig begejstring.

  Evaluering:
  Vi vil løbende udstille børnenes værker. Vi dokumenterer processen. Dokumentere via billeder, barnets bog, dagbøger og DPU.

  Hvid_bg_Kulturelle_Udtryksformer_og_Vaerdier