Natur og naturfænomener

Natur og naturfænomener har været et særligt indsatsområde i år med særlig fokus på science.
I perioden har vi arbejdet bevidst ud fra vores læringsmål, som tager afsæt i Esbjerg kommunes overordnede læringsmål:

Overordnede læringsmål for daginstitutioner i Esbjerg kommune:

 • Børn skal have mulighed for at opleve glæde ved at være i naturen og at udvikle respekt for natur og miljø.
 • Børn skal kunne erfare naturen med alle sanser og opleve den som et rum for leg og fantasi og som rum for både vilde og stille aktiviteter.
 • Børn skal have mulighed for at få mange og forskelligartede erfaringer med naturen og naturfænomener samt for at opleve naturen som et rum for at udforske verden.

Børnehuset Novrupvej

Læringsmål:

 • Give børn en viden om natur og naturfænomener.
 • Børn skal oplyses og have viden om at passe på miljøet.
 • At børn udforsker deres kreativitet i naturen.
 • At børn lærer naturen at kende med alle sanser og oplever den som kilde til viden og rum for leg, oplevelse og udforskning.
 • For at opnå vores læringsmål udarbejder vi gennem hele forløbet Smitte modeller.

Tryk her for at se eksempel 1
Tryk her for at se eksempel 2

Tiltag:
0-2 år:

 • Læse bøger/synge sange om naturen.
 • Fysik forsøg
 • To rullende værksteder
 • Oplevelsesture i grønne områder følger f.eks. de fire årstider.
 • Vi er ude hver dag enten på legeplads eller på tur.
 • Lærer børnene at værne om naturen.
 • Bruge genbrugsmaterialer.
 • Tage affald med hjem fra ture.
 • Lysfest

3-6 år:

 • Læse bøger/ synge sange om naturen.
 • Fysik forsøg.
 • To rullende værksteder.
 • Vi tager på oplevelsesture i grønne områder.
 • Følger de fire årstider.
 • Legeplads hver dag eller ude på tur.
 • Lære børn at værne om naturen.
 • Sortere affald
 • Bruge genbrugsmaterialer.
 • Løber, synger, bygger huler, smager, lugter, lytter, mærker og tager materialer med hjem til bearbejdelse
 • Lysfest.

Tegn:

 • At børnene fortæller om oplevelser fra naturen, stiller spørgsmål, begynder selv at eksperimentere. Viser nysgerrighed.
 • Børn gør opmærksom på at vi skal have affald med hjem. Vi skal være gode ved dyr og planter.
 • Børnene opfordrer til at vi tager det rullende værksted med ud.
 • Børnene selv bruger naturens materialer til leg, bruger fantasien f.eks. en pind kan være en skyder, tegne i sandet eller en dukke.
 • At børn ved, hvilken påklædning der er passende til årstiden.

Refleksion/ evaluering
I forløbet er vi blevet mere bevidste omkring vores faglighed og, fået en større fokus på, hvad der virker i praksis.
Vi vil fortsat have øget opmærksomhed, på læreplanstemaet natur og naturfænomener. Med særlig fokus på at børn får mulighed for at undersøge og eksperimentere.
I forhold til de tegn vi ønskede at se ved børnene har vi via tiltagene opnået vores mål. Se evt. billeddokumentation nedenunder:

Hvid_bg_Naturen_og_naturfaenomener
Se læreplanen