Sproget

Sprog har været et særligt indsatsområde i de sidste to år.
I perioden har vi arbejdet bevidst ud fra vores læringsmål, som tager af sæt i Esbjerg kommunes overordnede læringsmål

Overordnede læringsmål for daginstitutioner i Esbjerg kommune:

 • Børn skal have mulighed for at udvikle deres sprog gennem alle hverdagens aktiviteter.
 • Børn skal udfordres til sproglig kreativitet samt til at udtrykke sig gennem forskellige genre.
 • Børn skal støttes i at udvikle deres nysgerrighed og interesse for tegn, symboler og den skriftsproglige verden, herunder bogstaver og tal.
 • Børn skal have adgang til at bruge forskellige kommunikationsmidler og IT, herunder have mulighed for at arbejde med computere.

Børnehuset Novrupvej

Læringsmål:
Udvikle børnenes impressive (sprogforståelse) og ekspressive (ordforråd)sprog.
Lærer børn at sætte ord på egne og andres følelser.
Støtte børnene i deres sproglige kompetence.

For at opnå vores læringsmål har vi gennem forløbet udarbejdet Smitte modeller.
Tryk her for at se eksempel 1
Tryk her for at se eksempel 2

Tiltag:
0-2 år:

 • Priotere samtaler med børnene og sætte ord på handlinger.
 • Gentage børnenes sætninger med korrekt udtale og opbygning.
 • Rim, remser, sanglege og fagtesange tilpasset børnenes sproglige niveau.
 • Mobbekuffert.
 • Dialogisk læsning.
 • Temature og projekter.
 • Lytte og fortælle i samling.
 • Sætte ord på leg.
 • Billedlotteri.
 • At børnene har adgang til forskellige kommunikationsmidler.

3-6 år:

 • Bruge mobbekufferten som redskab til at lære børnene konflikthåndtering samt sætte ord på andre og egne følelser.
 • Priotere samtaler med børnene og sætte ord på handlinger.
 • Gentage børnenes sætninger med korrekt udtale og opbygning.
 • Rim, remser, sanglege og fagtesange tilpasset børnenes sproglige niveau.
 • Mobbekuffert.
 • Dialogisk læsning.
 • Temature og projekter.
 • Lytte og fortælle i samling.
 • Sætte ord på leg.
 • Billedlotteri.
 • At børnene har adgang til forskellige kommunikationsmidler.

Tegn:

 • Positiv sproglig udvikling.
 • At børnene bliver selvhjulpne verbalt i konfliktsituationer.
 • At børnene tør være midtpunkt, kan formulere sig og fortælle.
 • At børnene tør lege med sproget.

Refleksion/evaluering:

 • I forløbet er vi blevet mere bevidste omkring vores faglighed og, fået en større fokus på, hvad der virker i praksis.
 • Vi vil fortsat have øget opmærksomhed, på børnenes sproglige udvikling.
 • Vi deltager i projektet ”styrk sproget” de næste to år her skærpes opmærksomheden omkring, hvordan vi kan styrke de tosprogedes børns sproglige udvikling. I denne forbindelse udfylder vi kompetencehjulets sproglige søjle.
 • I forhold til de tegn vi ønskede at se ved børnene har vi via tiltagene opnået vores mål. Se evt. billeddokumentation nedenunder:

Hvid_bg_Sproget
Se læreplanen