Læringsmiljøer

I børnehaven har vi pt den traditionelle stueopdeling, hvor alle hverdagens aktiviteter og lege er samlet ét sted. Denne opdeling betyder bl.a., at det enkelte barn skal koncentrere sig om sin leg i samme lokale, hvor andre børn, laver andre aktiviteter. For mange børn, kan det virke uoverskueligt, at alle tilbud er samlet på samme stue, og da flere undersøgelser peger på, at rummets indretning og funktion har stor betydning for børns trivsel, læring og udvikling, har vi i Børnehuset valgt, at højne fokus på lærings,- og legemiljøer, der kan være med til, at sikre det enkelte barns læring. Der vil i foråret 2016, ske en strukturændring i børnehaveafdelingen, hvor vi vil gå fra den nuværende stueopdeling, til en funktionsopdeling, der indeholder forskellige værksteder. Det vil sige, at hvert rum indrettes som værksted, der byder op til bestemte funktionslege og aktiviteter.

 

Værkstederne vil bestå af

 

Et konstruktionsrum, der indrettes med klodser, togbaner, magneter etc. Et rigtigt hyggerum, hvor hjernen kan udfolde sig matematisk og logisk ved, at børnene bygger og konstruerer sine egne produktioner, i rolige omgivelser, der danner rammerne for fordybning. Der kan køres ræs med bilerne på bilbanen, og bygges LEGO verdener, der sætter fantasien i frit spil.

 

Der vil blive oprettet et sprogværksted, hvor en ”huleagtig” fornemmelse, skal fremme børnenes lyst til, at lege med sproget. Bøger og spil, med pædagogisk udbytte, udvælges nøje, og disse skal skabe rammerne, for den sproglige læring. En god historie læses og fortælles, i samarbejde med børnene og deres input, hvori fortællingen gøres levende, bl.a. via dialogisk læsning. Rummet indrettes, så det støtter børnenes nysgerrighed for sprogets symboler, bogstaver og tal. I sprogværkstedet vil den digitale del af børnenes udvikling fremmes, via brug af digitale medier, i forskellige pædagogiske aktiviteter. Der vil kunne findes læringsspil på IPad ‘en, der fremmer og stimulerer børnenes nysgerrighed på sproget.

 

Eventyrs stemning, og musikalsk udfoldelse, hvor kroppen, sindet og stemmen rigtigt kan slå sig løs, finder man i musik og drama værkstedet. Her vil der være mulighed for udfoldelse, og højlydt skrålen, til ynglings sangen. Teateropsætninger, hvor man vil få afprøvet forskellige teatergenre, og dét med, at være i centrum, samtidig med, at man er fælles om et projekt. Musikinstrumenter er frit tilgængelige, hvor børnene i musikalsk udfoldelse, kan skabe rytmen, til en ny leg, dans eller sang. Man kan synge, danse og indleve sig, i forskellige udklædninger og roller, da musik og drama værkstedet, skal være et rum for, at kunne eksperimentere og afprøve sig selv, i forskellige kulturelle og kreative udtryksformer.

 

I det kreative værksted, sættes der fokus på materialer, der kan fremme sanserne og børnenes formsprog. Der arbejdes med maling og andre materialer, hvor kun fantasien sætter grænser, og der produceres kunst og kreative produkter i fordybelse. Der vil være rammesatte aktiviteter, hvor børnene skal skabe et produkt, ud fra en opgavebestemt skabelon, men den frie kreative udfoldelse, hvor børnene selv skaber, vil ligeledes fylde hverdagen. Altså mødes børnenes initiativ og de voksnes inspiration ligeværdigt.  I det kreative værksted, er processer nærig til fantasien.

 

I de små lupper, kan man lære meget om dyrene. At se en lille bitte myre eller en larve, forstørret op, fanger de fleste børns interesse. Denne interesse vil blive dyrket i naturværkstedet, som stemningsmæssigt vil indbyde til skovtrolde, traveture, og nysgerrighed. Alt kan skabes i naturen, og det enkelte barns generelle udvikling og trivsel, udfoldes og udvikles bl.a. i naturens rum, hvor der er højt til loftet. Hverdagen i naturværkstedet, vil medvirke til børnenes naturbevidsthed og naturen har jo, på alle årets dage, noget nyt og spændende, at tilbyde.

 

Børnehavebørn kaldes også ”tumlebørn”. Det er især de 3-6årige, der nyder, at tumle rundt, og på den måde, lære sin egen krops funktioner, og kunnen, at kende. Derfor, vil vi lave et tumlerum, der indbyder til de vilde lege. Der vil man kunne kæmpe mod en boksebold, hoppe rundt i puderne, og prøve kræfter af med de andre børn. Der er en læring, af stor værdi, for børnehavebørnene, der udforsker hinandens og egne motoriske styrker, da man her, bl.a. lærer, hvad der er socialt acceptabelt i et fællesskab.

 

Den traditionelle og lærerige rolleleg opstår ofte, når børnene leger den frie og ustruktureret leg, i løbet af dagen. Denne skal selvfølgelig stadig dyrkes, og ved, at rammesætte og definere rummene for dette også, skaber vi mulighed for børnenes fordybelse, og dermed læring i legen. Der vil blive indrettet en dukkekrog, som enhver far/mor/børn leg, kan danne de optimale rammer for. Her vil både legepladsen, konstruktionsrummet og tumlerummet, ligeledes være en fordelagtig medspiller, i udviklingen af børnenes fri leg.

 

Vi drømmer om, på sigt, at kunne tilbyde et træværksted, hvor børnene vil kunne savne, hamre og bygge, og arbejde videre med den inspiration, og den fantasi, der er udviklet, i de andre værksteder.

 

Børnene vil stadig være inddelt i grupper, og vil stadig være tilknyttet en primærpædagog. Pædagogen og børnegruppen vandrer mellem værkstederne og har base i ét af værkstederne, i en periode. Når perioden er slut, skifter de base, til et nyt værksted. I aktivitetstiden vil de primære pædagogiske aktiviteter udfolde sig, i det værksted, man har base i, og det pædagogiske arbejde vil blive tilrettelagt, så værkstedet, som læringsmiljø, giver størst muligt udbytte, for alle børn.

Alle børn fra 3-6år vil, igennem deres tid i Børnehuset, have sin gang i alle værksteder, og derved opnå en læring, der er behjælpelig med, at gøre dem klar til deres færden videre i livet.

 

I vuggestueafdelingen forbliver strukturen uændret, da vuggestuebørn har brug for de faste og forudsigelige rammer. Dermed ikke ment, at vuggestuebørnene ikke vil kunne drage nytte af børnehavens værksteder. Det vil være en mulighed for vuggestuen, at benytte sig af værkstederne, efter behov.

 

Vi glæder os til, at komme i gang med den spændende udfordring og vi tror på, at vi får skabt de bedste rammer for vores institution.