Krop og bevægelse

Overordnede læringsmål for daginstitutioner i Esbjerg kommune:

 • Børn skal have mulighed for at opleve glæde ved deres krop, og ved at være i bevægelse samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner og bevægelser i både fri leg og tilrettelagt fysiske udfordringer.
 • Børn skal leve under betingelser, som styrker deres fysiske sundhed, herunder forhold som hygiejne, ernæring og aktiv livsstil.
 • Børn skal have mulighed for aktivt at udforske og tilegne sig den fysiske, sociale og kulturelle verden gennem alle sanser.
 • Børn skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner og støttes i at udvikle forståelse og respekt for egen og andres kropslighed.

Børnehuset Novrupvej

Læringsmål:

 • Gennem daglig sanseintegration vil vi styrke motorikken
 • Vi arbejder med børnenes kropsbevidsthed
 • Vi sætter fokus på børnenes fysiske sundhed

Sammenhæng:

 • Vi bruger nærmiljøets muligheder for at arbejde aktivt med læringsmålene.
 • Samfundsmæssigt er der fokus på børnenes fysiske sundhed og trivsel.
 • Vi deltager i et sundhedsprojekt over en 4 årig periode.

Tiltag:
0-2 år:

 • Vi laver sansemotoriske forløb, hvor vi bl.a. har fokus på massage, forskellige underlag og materialer.
 • Vi bruger legepladsen aktivt til at stimulere motorikken
 • Vi laver grovmotoriske forløb i det store rum.
 • Vi synger fagtesange i samlingsstunden.
 • Vi øger børnenes selvhjulpenhed via af- og påklædning, kravle op og ned fra stole og senge, vaske hænder.
 • Vi skaber nærvær og ro i dagligdagen ved at sætte støj/aktivitetsniveauet ned i stillestund.

3-6 år:

 • Projektforløb omkring kroppen og sanserne
 • Synger sange omkring kroppen.
 • Vi skaber nærvær og ro i dagligdagen ved at sætte støj/aktivitetsniveauet ned i stillestund.
 • Øger selvhjulpenheden ved at opfordre børnene til selv at vaske hænder, tørre næser og tørre sig selv efter toiletbesøg.
 • Vi deltager i et sundhedsprojekt som sætter fokus på sundheden i familien.
 • For at stimulere børnenes motorik benytter vi nærområdets grønne arealer og legepladser.
 • Vi benytter legepladsens forskellige niveauer og underlag som et udfordrende rum for motorisk udvikling.

Inklusion:

 • Der tages udgangspunkt i det enkeltes barns behov, ved at støtte og vejlede barnet så det kan deltage på lige fod med andre.
 • Der arbejdes tværfagligt med ergo – og fysioterapeut.

Tegn:

 • At børnene deltager aktivt i aktiviteterne.
 • At børnene er glade
 • At sanserne og motorikken udvikles
 • Se tryghed i relationen mellem børn og voksne, børn/børn
 • At børnene har mod på at kaste sig ud i nye udfordringer/lege.
 • At børnene selv søger udfordringer.

Evaluering:
Vi vil løbende dokumentere via billeder, barnets bog, dagbøger, kompetencehjul og børnenes produktioner.

Hvid_bg_Krop_og_bevaegelse

Næste

Evaluering