Kulturelle Udtryksformer Og Værdier

Overordnede læringsmål for daginstitutioner i Esbjerg kommune:

 • Børn skal møde voksne, der selv er aktive kulturbrugere og støtter dem i at eksperimentere med, øve sig i og afprøve sig selv i forhold til et bredt spekter af kulturelle udtryksformer.
 • Børn skal have adgang til materialer, redskaber og moderne medier, herunder IT, som kan bruges både i forbindelse med oplevelser og skabende kulturaktiviteter.
 • Børn skal have lejlighed til at deltage i kulturelle traditioner og lokale kunstneriske tilbud, herunder teater, musik, dans, arkitektur og udstillinger.

Børnehuset Novrupvej

Sammenhæng:

 • Med udgangspunkt i de overordnede læringsmål, vil vi skabe rammer, så børn kan være med til at skabe og forme samt udtrykke de følelser, tanker, ideer og fantasier om, hvordan verden er skruet sammen.

Tiltag:
0-2 år:

 • Vi introducerer børnene for forskellige materialer.
 • Der fejres jul, påske, halloween, fastelavn, lysfest m.m.
 • Vi har ugentligt rytmik og dramainspirerede aktiviteter.
 • Rullende kreativt værksted.
 • Vi arbejder med I-pad mini på alle stuer.
 • Vi synger, danser og lytter til forskellige musikgenre.
 • Vi bruger forskellige musikinstrumenter.
 • Vi benytter byens kulturelle tilbud.

3-6 år:

 • Vi arbejder med I-pad mini på alle stuer.
 • Der fejres jul, påske, halloween, fastelavn, lysfest m.m.
 • Vi bruger de kreative processer som et pædagogisk redskab til at støtte relationsdannelse.
 • Vi arbejder med mange forskellige materialer, modellervoks, ler, sand m.m.
 • Vi arbejder med forskellige musiske udtryksformer, spiller på tallerkener, danser, synger, lytter til forskellige genre af musik m.m.
 • Vi benytter byens kulturelle tilbud.
 • Vi har computerrum, hvor børnene har mulighed for at spille pædagogiske spil.

Inklusion:

 • Der tages udgangspunkt i det enkeltes barns behov, ved at støtte og vejlede barnet så det kan deltage på lige fod med andre.

Tegn:

 • Børn der på eget initiativ opsøger kreative aktiviteter.
 • Engagerede og fantasifulde børn som oplever glæde ved at eksperimentere og lege med forskellige materialer.
 • Børn der oplever sanselig begejstring.

Evaluering:

 • Vi vil løbende udstille børnenes værker. Dokumenterer processen. Dokumentere via billeder, barnets bog, dagbøger og kompetencehjul.

 

Hvid_bg_Kulturelle_Udtryksformer_og_Vaerdier