Sproget

Overordnede læringsmål for daginstitutioner i Esbjerg kommune:

 • Børn skal have mulighed for at udvikle deres sprog gennem alle hverdagens aktiviteter.
 • Børn skal udfordres til sproglig kreativitet samt til at udtrykke sig gennem forskellige genre.
 • Børn skal støttes i at udvikle deres nysgerrighed og interesse for tegn, symboler og den skriftsproglige verden, herunder bogstaver og tal.
 • Børn skal have adgang til at bruge forskellige kommunikationsmidler og IT, herunder have mulighed for at arbejde med computere.

Børnehuset Novrupvej

Læringsmål:

 • Udvikle børnenes impressive (sprogforståelse) og ekspressive (ordforråd)sprog.
 • Lærer børn at sætte ord på egne og andres følelser.
 • Støtte børnene i deres sproglige kompetence.

Sammenhæng:

 • Esbjerg kommune har sprog som indsatsområde og i den forbindelse indføres ”sprogpakken” i alle kommunens institutioner.

Tiltag:
0-2 år:

 • Priotere samtaler med børnene og sætte ord på handlinger.
 • Gentage børnenes sætninger med korrekt udtale og opbygning.
 • Rim, remser, sanglege og fagtesange tilpasset børnenes sproglige niveau.
 • Mobbekuffert.
 • Dialogisk læsning.
 • Temature og projekter.
 • Lytte og fortælle i samling.
 • Sætte ord på leg.
 • Billedlotteri.
 • At børnene har adgang til forskellige kommunikationsmidler.

3-6 år:

 • Bruge mobbekufferten som redskab til at lære børnene konflikthåndtering samt sætte ord på andre og egne følelser.
 • Priotere samtaler med børnene og sætte ord på handlinger.
 • Gentage børnenes sætninger med korrekt udtale og opbygning.
 • Rim, remser, sanglege og fagtesange tilpasset børnenes sproglige niveau.
 • Mobbekuffert.
 • Dialogisk læsning.
 • Temature og projekter.
 • Lytte og fortælle i samling.
 • Sætte ord på leg.
 • Billedlotteri.
 • At børnene har adgang til forskellige

Inklusion:

 • Der tages udgangspunkt i det enkeltes barns behov, ved at støtte og vejlede barnet så det kan deltage på lige fod med andre.
 • Der arbejdes tværfagligt med talepædagog.

Tegn:

 • Positiv sproglig udvikling.
 • At børnene bliver selvhjulpne verbalt i konfliktsituationer.
 • At børnene tør være midtpunkt, kan formulere sig og fortælle.
 • At børnene tør lege med sproget.

Evaluering:
Vi vil løbende dokumentere via billeder, barnets bog, dagbøger, kompetencehjul og børnenes produktioner.

Hvid_bg_Sproget

Næste

 
Evaluering