• Enter Your Title

Barnets alsidige personlige udvikling

Overordnede læringsmål for daginstitutioner i Esbjerg kommune:

  • I dagtilbud skal børn kunne opleve relevante invitationer til at få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer.
  • Det sociale og kulturelle liv i dagtilbud skal give plads til, at børn kan udfolde sig som stærke og alsidige personer.
  • Det sociale liv i dagtilbud skal give mulighed for, at børn oplever sig som værdifulde medlemmer af fællesskabet.

Børnehuset Novrupvej

Læringsmål:

  • Lære børn at tage del i fællesskabet så de samtidig bevare følelsen af at være selvstændige individer.
  • Tilbyde en sammenhængende hverdag der kan stimulere børns udvikling og læring.