Spring til indhold

Kultur, æstetik og fællesskab

”Kultur er en kunstnerisk, skabende kraft, der aktiverer børns sanser og følelser, ligesom det er kulturelle værdier, som børn tilegner sig i hverdagslivet. Gennem læringsmiljøer med fokus på kultur kan børn møde nye sider af sig selv, få mulighed for at udtrykke sig på mange forskellige måder og forstå deres omverden. ”Pædagogiske mål for læreplanstemaet:
  1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige former for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier.
 
 1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle ople­velser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier.
Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø, at børnene gør sig erfaringer med kultur, æstetik og fællesskab?Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:
  • Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Kultur, æstetik og fællesskab
 
  • Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag
 
 • Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer.
0-2 årI Børnehuset Novrupvej giver vi det enkelte barn mulighed for at tilegne sig viden indenfor kulturen omkring de faste traditioner såsom jul og fastelavn og herigennem give barnet mulighed og rammer for selv at eksperimentere med emnet på forskellige måder og via forskellige udtryksformer. Deltagelse i fællesskaber handler om at have forståelse for egne og andres kulturelle baggrunde og traditioner.Vi præsenterer børnene for forskellige musikgenrer (fx klassisk musik, Mindfullness og børnesange).Vi præsenterer børnene for forskellige materialevalg, som de konstruerer forskellige æstetiske udtryk. Vi vil inddrage forældrene, hvor vi fx inviterer dem til fernisering. Her viser vi børnenes kreative produkter.3-6 årI Børnehuset Novrupvej, understøtter det pædagogiske læringsmiljø alle børn i at indgå i ligeværdige og forskellige former for fællesskaber, hvor de oplever og anerkender egne og andres kulturelle baggrunde.Det pædagogiske læringsmiljø understøtter alle børn i at få mange forskellige kulturelle oplevelser, hvor barnet indtager og udforsker de forskellige roller, som stimulerer det enkelte barns engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed. Herigennem får barnet yderligere erfaring med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier.§ 13 i bekendtgørelse om pædagogiske mål og indhold i seks læreplanstemaer
  • Vi benytter os af husets funktionsrum, nærmiljøet, forældrenes arbejdspladser og byens sociale tilbud som ressource til at sætte rammer for, at børnene kan udfolde sig gennem nye livserfaringer og udforskning af omverdenen. Ovenstående danner et fælles grundlag for muligheden til at deltagelse i leg.
 
  • Vi understøtter børnenes kunstneriske, kreative og skabende udtryk ved bl.a. at benytte byens bibliotek, hvor der er teaterrum. Børnene oplever her forskellige roller som f.eks. tilskuer og aktiv deltager i teaterstykket. Biblioteket stiller også kostumer til rådighed, så børnene kan udforske egen fantasiverden.
 
  • I institutionen fungerer funktionsrummet ‘musik og drama’ som et sted, hvor børnene kan eksperimentere med forskellige rollelege, rytmisk udfoldelse samt følelser og mimik. Der tages bl.a. udgangspunkt i kendte eventyr og historier, så børnene har et fælles legegrundlag. Her anvendes der bl.a. legemanuskripter.
 
  • I institutionens kreative funktionsrum udvikles børnenes kreative sans ved at opfordre dem til at sætte deres individuelle præg på kreationer ud fra egen fantasi. Vi guider og støtter børnene, idet vi udfordrer dem til at flytte egne grænser for, hvad de kan, heriblandt tegne, male med fingrene, klippe motiver og meget mere.
 
 • Vi har mulighed for at benytte Esbjerg Kunstmuseum, som stiller os nysgerrige på billeder og kunstneriske motiver. Her får børnene en mulighed for at blive præsenteret for andre udtryksformer, som sætter fantasien i gang.