Spring til indhold

Børnehaven

Når dit barn starter i Børnehaven bliver det tilknyttet en primærpædagog i en af de to børnegrupper – Spillopperne eller Skrubsakkerne. Primærpædagogen har ansvaret for dit barns trivsel, udvikling og læring, samt at få afholdt forældresamtaler.

I børnehaven lægger vi vægt på at guide og støtte dit barn i at blive selvstændigt og selvhjulpent.
Vi er funktionsopdelt i børnehaven, hvilket vil sige, vi arbejder i værksteder frem for at høre til én stue. Dette fordi vi tror på, at børn lærer forskelligt. Derfor er hver børnegruppe 2 uger i ét værksted inden de rykker til det næste.
Vores 4 værksteder består af: Musik og drama-, Natur-, Kreativ- og Sprogværksted.

Igennem leg, kreativitet og drama øver vi dit barns sociale udvikling, sociale indsigt og giver dem dermed frihed til at danne venskaber.

Vi har stort fokus på dit barns sproglige udvikling bl.a. via dialogisk læsning, fælles samlinger, sprogposer, sanglege m.m.

Dagsrytme i Børnehaven:

– Kl. 06.00: Institutionen åbner

– Kl. 06.00 – 07.15: Der serveres morgenmad. Institutionen byder på havregrød, havregryn og rugbrød. (Til tider serveres der ydermere hjemmebagte boller)

– Kl. 07.15 – 07.30: Børn og personale fordeler sig på stuerne.

– Kl. 07.30 – 09.00: Børnene leger på stuerne.

– Kl. 09.00 – 09.30: Vi spiser en formiddagsmad eller et stykke frugt.

– Kl. 09.30 – 11.15: Aktivitetstid. Der laves aktiviteter ud fra, hvilket værksted børnegruppen befinder sig i. Primærpædagogen udarbejder således mål og planer herfor. I naturværksted0 påregnes det, at gruppen er ude af huset hver dag.

– Kl. 11.15 – 12.00: Vi spiser madpakker.

– Kl. 12.00 – 14.00: Børnene er på legepladsen (Vi er ude i alt slags vejr, så husk at få tøj med efter vejrforholdene)

– Kl. 14.00 – 14.30: Vi spiser frugt

– Kl. 14.30 – 16.30: Børnene kan lege inde og ude.

– Kl. 16.30: Institutionen lukker (Fredag lukker vi kl. 16.00)

  • Via informationstavlen på Tabulex kan du følge med i dagligdagen. Hver stue udarbejder hver dag en dagbog over dagen.