Spring til indhold

Børnehaven

Når dit barn starter i Børnehaven bliver det tilknyttet en primærpædagog i en af de to børnegrupper – Sommerfuglene eller Humlebierne. Primærpædagogen har ansvaret for dit barns trivsel, dannelse, udvikling og læring. 

Som noget særligt, så påbegynder vi arbejdet med den kommende skolegruppe allerede fra april, året før dit barn skal starte i skole. Denne gruppe kalder vi Guldsmedene. Vi har rigtig god erfaring med at danne gruppen tidligt, da der i de første måneder skabes en mere homogen gruppe og en større fællesskabsfølelse. Generelt er alle rutiner, forventninger og ikke mindst relationer på plads, når gruppen fra oktober begynder at arbejde mere koncentreret med at tilegne sig de kompetencer, der skal til for at få den bedste  skolestart. 

I børnehaven lægger vi vægt på at guide og støtte dit barn til at blive selvstændig og selvhjulpen. Via legen understøtter, guider og samspiller vi med det enkelte barn for at styrke de sociale kompetencer og skabe gode vedvarende venskaber. 

Vi har i huset stort fokus på dit barns sproglige udvikling. Dette arbejder vi særligt med via Vi Lærer Sammen (Læs mere her – https://boernehuset-novrupvej.dk/vi-laerer-sammen/), via dialogisk læsning, fælles samlinger, sprogposer, sanglege m.m.

Er du mere nysgerrig på, hvad vi tror på og hvordan vi arbejder, så læs mere i vores læreplan, som du finder vej til på toppen af siden. 

Dagsrytme i Børnehaven:

– Kl. 06.00: Institutionen åbner. (fra 01.08.24 – Kl. 06.15)

– Kl. 06.00 – 07.15: Der serveres morgenmad. Institutionen byder på havregrød, havregryn, cornflakes og rugbrød. (Til tider serveres der ydermere hjemmebagte boller)

– Kl. 07.15 – 07.30: Børn og personale fordeler sig på stuerne.

– Kl. 07.30 – 09.00: Børnene leger på stuerne.

– Kl. 09.00 – 09.30: Vi spiser en formiddagsmad eller et stykke frugt.

– Kl. 09.30 – 11.15: Aktivitetstid. Herunder bl.a. samling, gåtur, tur ud af huset, 

– Kl. 11.15 – 12.00: Vi spiser madpakker.

– Kl. 12.00 – 14.00: Børnene er på legepladsen (Vi er ude i alt slags vejr, så husk at få tøj med efter vejrforholdene)

– Kl. 14.00 – 14.30: Vi spiser frugt

– Kl. 14.30 – 16.30: Børnene kan lege inde og ude. De voksne igangsætter aktiviteter. 

– Kl. 16.30: Institutionen lukker (Fredag lukker vi kl. 16.00) – Fra 01.08.24 – Kl. 16.20 og 15.55

  • Via informationstavlen på AULA kan du følge med i dagligdagen. Hver stue udarbejder hver dag en dagbog.