Spring til indhold

[mls_twothird first=”yes”]

I Børnehuset Novrupvej arbejder vi med fri for mobberi kufferten, som er et redskab der er udviklet i samarbejde mellem Red barnet og Maryfonden. Kufferten indeholder en stor og lille bamse, alle børn der starter i Børnehuset får en lille bamse, som de har både i vuggestuen og børnehaven.

Mål for fri for mobberi:

 • Skabe fokus på den tidlige og forbyggende indsats nødvendighed
 • At nedbringe mobning
 • Bidrage til forskning blandt de mindste børn
 • Skabe omsorgsfulde børnefællesskaber i børnehaven, der lever videre i skolen
 • At udvikle metoder/redskaber
 • At klæde fagvoksne på til arbejde med antimobning og børns trivsel

Mobningens årsag:

 • Mobning skyldes blandt andet lav tolerance i gruppen
 • Fokus på, hvad der defineres som det rigtige i gruppen og det forkerte
 • Er noget anderledes eller forkert?

Fri for mobberi:

Mobning handler ikke om onde børn

– mobning handler om onde mønstre

Fri for mobberi har fokus på hele børnegruppen og fællesskabet

Fri for mobberi:

Brug begreber 3 – 8 årige forstår:

At blive drillet for alvor gør barnet ked af det – ekskludering

At blive drillet for sjov gør barnet glad – inkludering

Offerreaktioner:

 • Offensive – offeret bliver vred, svarer igen, slår og bliver aggressiv
 • Recessive – offeret bliver trist, tilbagetrukket, usynlig, isolerer sig
 • Vil ikke tage rollen som offer på sig

Konsekvenser af mobning:

 • Dem der udsættes for mobning

et minde for livet, ensomhed

 • Dem der mobber

risikoadfærd, aggressive handlinger, kriminalitet

 • Resten af gruppen

moralnedsmeltning, risiko for dårligere trivsel og læring, frygt, social angst

En gruppe uden mobning….:

….er en gruppe, hvor der skabes naturligt plads til alle uanset barnets:

 • Identitet
 • Udseende
 • Fremtoning
 • Rolle
 • Evner osv.

– og alle rummes og respekteres!

Fri for mobberi værdier:

Tolerance -> at se og acceptere forskelligheder i børnegruppen, og behandle hinanden som ligeværdige

Respekt -> at acceptere og tage hensyn til alle børn i gruppen

Omsorg -> at udvise interesse, medfølelse, bekymring og hjælpsomhed overfor alle børn

Mod -> at sige fra og markere egne grænser og sige til, når man ser børn, der overskrider andres grænse

De små bamser:

 • Børnenes personlige bamser
 • Ideen er, at alle børn får én
 • Skal blive i institutionen og IKKE med hjem
 • Sidde med dem på skødet under børnemøder og bruge dem som sove/trøste bamser

Bamsevens identitet og funktion:

 • Bamseven er grobunden for fællesskabskulturen
 • Signalerer, at nu taler vi om kammeratskab og mobning, og det gør vi i fællesskab
 • Minder om værdierne
 • Bamseven kan give stemme til de stille børn

Praksis:

Store bamse ligger stemme til samtale med børnene, ud fra emnet kammeratskab og fællesskab taler vi om hverdagsbegivenheder, samtaletavler læste bøger m.m. bamsen kan give knus til alle. Den kan være ordstyrer og give stemme til de stille børn.

Børn giver hinanden massage til fortælling

Vi taler om hvordan man får sagt stop, og hvordan man respektere når en anden siger stop.

[/mls_twothird]
[mls_onethird]
[/mls_onethird]