Spring til indhold

Vuggestuen

I vuggestuen er dit barn tilknyttet en primærpædagog, som har hovedansvaret for dit barns trivsel, dannelse, udvikling og læring, samt at få afholdt forældresamtaler. Vi har tre stuer i vuggestuen. Bamserne, Solstrålerne og Solsikkerne,

Solsikkerne er en gruppe, der altid er bestående af de 8 ældste børn, der er på vej mod børnehave. Børnene forberedes her på skiftet til børnehaven ved bl.a. at besøge børnehavens legeplads. Herudover foregår overgangen i tæt samarbejde mellem forældre og personale. 

I Børnehuset Novrupvej prioriterer vi først og fremmest nærhed, omsorg og tryghed. Vi arbejder med anerkendende relationer og anerkendende kommunikation ud fra ICDP samspilstemaer. (indsæt link)
Musik, kreativitet og bevægelse er en stor del af vores hverdag.
Endvidere lægger vi stor vægt på, at børnene kommer ud dagligt. Det være sig på legepladsen eller på gåture i nærmiljøet.

Vores dagsrytme i vuggestuen ser således ud:

– Kl. 06: Institutionen åbner (Fra 01.08.24, Kl. 06.15)

– Kl. 06.00 – 07.15: Her er der mulighed for at spise morgenmad. Der serveres havregryn, havregrød og rugbrød. (Til tider serveres der ydermere hjemmebagte boller)

– Kl. 07.15 – 07.30: Personale og børn fordeler sig på stuerne.

– Kl. 07.30 – 09.00: Børnene leger på stuerne

– Kl. 09.00 – 09.30: Vi spiser frugt og holder samling.

– Kl. 09.30 – 10.30: Aktivitetstid. I dette tidsrum foregår forskellige aktiviteter. Vi arbejder bl.a. med sprog, natur, kreativitet, motorik, musik. Primærpædagogerne udarbejder mål og planer.

– Kl. 10.30 – 11.15: Vi spiser madpakker.

– Kl. 11.15- 11.45: Børnene bliver skiftet og puttet. Alt efter alder puttes de enten i barnevogn (Dit barn får sin egen), eller i sovesalen med egen seng.

– Kl. 12.00 – 14.00: De børn, der ikke sover leger inde/ude – ellers står børnene løbende op og tages imod af personalet.

– Kl. 14.00 – 14.30: Vi spiser frugt.

– Kl. 14.30 – 16.30: Børnene leger i selvvalgte eller voksenplanlagte aktiviteter.

– Kl. 16.30: Institutionen lukker. (Fredag lukker vi kl. 16.00) – Fra 01.08.24, kl. 16.20/15.55

  • Via informationstavlen på AULA kan du følge med i dagligdagen. Hver stue udarbejder hver dag en dagbog over dagen.