Spring til indhold

Vuggestuen

I vuggestuen er dit barn tilknyttet en primærpædagog, som har hovedansvaret for dit barns trivsel, udvikling og læring, samt at få afholdt forældresamtaler.

I Børnehuset Novrupvej prioriterer vi nærhed, omsorg og tryghed. Vi arbejder med anerkendelse og anerkendende kommunikation ud fra ICDP samspilstemaer.
Musik, kreativitet og bevægelse er en stor del af vores hverdag.
Endvidere lægger vi stor vægt på, at børnene kommer ud dagligt. Det være sig på legepladsen eller på gåture i nærmiljøet.

 

Vores dagsrytme i vuggestuen ser således ud:

– Kl. 06: Institutionen åbner

– Kl. 06.00 – 07.15: Her er der mulighed for at spise morgenmad. Der serveres havregryn, havregrød og rugbrød. (Til tider serveres der ydermere hjemmebagte boller)

– Kl. 07.15 – 07.30: Personale og børn fordeler sig på stuerne.

– Kl. 07.30 – 09.00: Børnene leger på stuerne

– Kl. 09.00 – 09.30: Vi spiser frugt og holder samling.

– Kl. 09.30 – 10.30: Aktivitetstid. I dette tidsrum foregår forskellige aktiviteter. Vi arbejder bl.a. med sprog, natur, kreativitet, motorik, musik. Primærpædagogerne udarbejder mål og planer.

– Kl. 10.30 – 11.00: Vi spiser vi madpakker.

– Kl. 11.00 – 11.30: Børnene bliver skiftet og puttet. Alt efter alder puttes de enten barnevogn (Dit barn får sin egen), eller i sovesalen med egen seng.

– Kl. 12.00 – 14.00: De børn, der ikke sover leger inde/ude – ellers står børnene løbende op og tages imod af personalet.

– Kl. 14.00 – 14.30: Vi spiser frugt.

– Kl. 14.30 – 16.30: Børnene leger i selvvalgte aktiviteter.

– Kl. 16.30: Institutionen lukker. (Fredag lukker vi kl. 16.00)

  • Via informationstavlen på Tabulex kan du følge med i dagligdagen. Hver stue udarbejder hver dag en dagbog over dagen.