Spring til indhold

Natur, udeliv og science

”Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en kropslig, en social og en kognitiv dimension.

Naturen er et rum, hvor børn kan eksperimentere og gøre sig de første erfaringer med naturvidenskabelige tænke- og analysemåder. Men naturen er også grundlag for arbejdet med bæredygtighed og samspillet mellem menneske, samfund og natur. ”

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:

  1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen, som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene mulighed for at opleve menneskets forbundethed med naturen, og som giver børnene en begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling.

 

 1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø, at børnene gør sig erfaringer med natur, udeliv og science?

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:

  • Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Natur, udeliv og science

 

  • Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag

 

 • Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer.

0-2 år

I Børnehuset Novrupvej understøtter vi, at alle børn har mulighed for at udforske naturen og udelivet. Vi tager på tur, hvor vi fx udfordrer børnene ved ujævne terræn. Vi indsamler forskellige materialer fra naturen, hvor vi forsøgsbasis viser eksperimenterne.

Vi laver forskellige udeaktiviteter, hvor vi samler skrald, planter og holder blomster udenfor. Vi vil fremadrettet arbejde på at være mere bæredygtige og miljøbevidste. Det er med til at give børnene en begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling

I hverdagen vil vi bruge legepladsen med gynger, rutsjebane og legehus samt det vilde og rummelige ´rum´ som skoven, havet og stranden for at give plads til fordybelse og fascination. Det kan være med til at styrke børns sansning, bevægelse, fantasi og kreativitet.

Vi følger årets gang. Hver årstid har sine kendetegn, muligheder og begrænsninger. Vi holder samling og planlægger pædagogiske aktiviteter, som har direkte sammenhæng til de forskellige årstider. På denne måde lærer børnene om årstiderne. Vi ønsker at give børn et bredt kendskab til verden omkring dem, og hvad der sker i naturen på forskellige tider af året.

Eksempel: Det er efterår, og om efteråret forandrer naturen og vejret sig. Efteråret byder ofte på regn- og blæsevejr, og vi vil give børnene mulighed for at komme ud i et andet slags vejr end fx sommervejr. Deres taktilsans stimuleres, når de får mange forskelligartede sansepåvirkninger på huden fx kulde, blæsevejr, røre ved bløde/hård/våde ting osv.

3-6 år

I Børnehuset Novrupvej understøtter det pædagogiske læringsmiljø børnene i at opleve naturen og opnå konkrete erfaringer med naturen og udelivet. Herved understøttes udviklingen af børnenes nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, hvilket giver børnene mulighed for at opleve menneskets forbundethed med naturen. Samtidig vil vi give børnene en forståelse af betydningen af en bæredygtig udvikling.

Vi understøtter børnene i at observere og undersøge naturfænomener aktivt i deres omverden. Herved får børnene erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed.

§ 11 i bekendtgørelse om pædagogiske mål og indhold i seks læreplanstemaer

  • Vi benytter naturen som læringsrum, hvor børnene kan eksperimentere, stille sig nysgerrige og gøre erfaringer mellem natur, menneske og samfund.

 

  • Vi bruger her naturværkstedet som et sted, hvor børnene kan fordybe sig nærmere på naturfund og analysere dyr og planter.

 

  • Vi opfordrer børnene til at gribe fat om naturen ved at undersøge og observere den med lup og kikkerter.

 

  • Der stilles undrende spørgsmål som vi, i samspil med hinanden, kan prøve at finde svar på.

 

  • Vi italesætter dyrenes livscyklus, og hvordan vi passer godt på miljøet bl.a. ved at samle skrald.

 

 • Vi tager højde for teknologi, som giver en anderledes måde at udforske naturens foranderligheder på. Her bruges bl.a. robotter, metaldetektorer og mikroskop.

Vi er sciencebevidste ved at gøre brug af naturens organismer og andre materialer for at undersøge og eksperimentere samt gøre os nysgerrige ift. kemiske processer. Der leges med farver, mængder og forskellige tilstandsformer.