Spring til indhold

Pædagogiske redskaber

I Børnehuset Novrupvej vil vi gerne videreudvikle vores pædagogik, derfor deltager vi gerne i forskellige projekter. Lige nu er vi med i mange spændende tiltag, der skal være med til at sikre at vi i huset altid har en høj faglighed.

Via vores pædagogiske redskaber, vil vi gerne opnå en høj grad af selvevaluering, der kan være med til at sætte fokus på vores daglige arbejde og dermed skabe nytænkning.

ICDP samspilstemaer – og anerkendende tilgang

Hvad er ICDP? – International child development programme
ICDP er et internationalt anerkendt program, der fokuserer på at fremme positiv udvikling hos børn gennem styrkelse af voksen-barn relationen. Ved at udforske og praktisere samspilstemaer kan de voksne lære at opbygge et stærkt og støttende bånd med det enkelte barn.

Der findes 8 samspilstemaer, som personalet tager udgangspunkt i for at arbejde med anerkendende kommunikation og relationer:

1️⃣ Opmærksomhed og lytning: Dette tema fokuserer på vigtigheden af at være til stede og lytte aktivt til dit barn. Det indebærer at give dit barn din fulde opmærksomhed, når det kommunikerer med dig, og at vise interesse for dets tanker, følelser og oplevelser.
2️⃣ Anerkendelse og accept: At anerkende og acceptere dit barn betyder at vise forståelse og respekt for dets følelser og oplevelser, selv hvis du måske ikke altid er enig med dem. Det indebærer også at skabe et miljø, hvor dit barn føler sig accepteret og elsket for den, det er.
3️⃣ Tillid og støtte: Dette tema handler om at skabe tillid og tryghed i forholdet mellem dig og dit barn. Det indebærer at være pålidelig, støttende og tilgængelig for dit barn, så det ved, at det altid kan regne med dig, uanset hvad.
4️⃣ Respekt og ligeværd: At behandle dit barn med respekt og anerkendelse som en individuel person er centralt i dette tema. Det indebærer at anerkende dit barns ret til at have egne tanker, meninger og følelser, selv hvis de er anderledes end dine egne.
5️⃣ Anerkendelse og opmuntring: At anerkende og opmuntre dit barn er afgørende for dets selvværd og selvtillid. Det indebærer at rose dit barn for dets styrker og fremskridt og give positiv feedback, når det gør noget godt.
6️⃣ Forventninger og støtte til læring: Dette tema handler om at sætte realistiske forventninger til dit barn og samtidig støtte dets læring og udvikling. Det indebærer at give dit barn mulighed for at udforske og lære af sine fejl, samtidig med at du tilbyder støtte og vejledning undervejs.
7️⃣ Grænser og konsekvenser: At etablere klare grænser og konsekvenser er vigtigt for at lære dit barn om ansvar og respekt for andre. Det indebærer at fastlægge passende regler og forventninger samt at håndtere konsekvenserne, når disse regler ikke overholdes.
8️⃣ Sociale færdigheder og relationer: Dette tema fokuserer på at hjælpe dit barn med at udvikle sunde sociale færdigheder og relationer med andre. Det indebærer at lære dit barn om empati, samarbejde og kommunikation, så det kan opbygge meningsfulde og givende relationer gennem hele livet.
Disse samspilstemaer udgør grundlaget for ICDP-metoden og danner rammen for at skabe en stærk og positiv forældre-barn-relation. Ved at udforske og praktisere disse temaer kan forældre bidrage til en sund og harmonisk udvikling hos deres bø

Nyttige links

Sprogpakken

Fri for mobning