Spring til indhold

Sprogpakken

I Børnehuset arbejder vi med sprogpakken. I Sprogpakken arbejdes der med tre forskellige pædagogiske indsatsformer i arbejdet med sprog: samtaler i hverdagen, dialogisk læsning og struktureret tematisk sprogarbejde.

Samtaler i hverdagen

 1. Følg barnets interesse
 2. Brug åbnende spørgsmål
 3. Vent på barnets svar
 4. Fortolk og udvid, hvad barnet siger
 5. Hjælp barnet med at sætte ord på
 6. Forklar ord, barnet ikke kender i forvejen
 7. Relater til noget, barnet kender
 8. Udnyt de sproglige kompetencer, barnet har i forvejen.
 9. Ret ikke barnets fejl direkte.
 10. Leg med sproget, når det er muligt.

Struktureret tematisk sprogarbejde


tematisk sprog

Dialogisk læsning

FØR LÆSNINGEN:

 • Læs bogen og dan dig et billede af, hvad du vil tale om og spørge ind til i historien.
 • Gør læsningen til noget trygt og særligt.

Præsentér bogen for barnet:

 • Tal om forsiden og bagsiden og fortæl, hvem der har skrevet og tegnet bogen.
 • Stil åbnende spørgsmål til bogens udseende.
 • Lad evt. barnet sidde med en genstand som har en særlig betydning i historien.

UNDER LÆSNINGEN:

 • Lyt til barnet og vær åben for spørgsmål undervejs. Når barnet stiller spørgsmål, så stop op og besvar.
 • Følg barnets nysgerrighed. Vær nærværende, spørg ind til barnets interesse og vent på barnets svar. Lyt til svaret og inddrag det så vidt muligt.
 • Gør barnet til medfortæller.
 • Ved genlæsning: opfordr barnet til at fortælle det, det kan huske, fx ud fra billederne. Hjælp barnet til at sætte ord på fortællingen, hvis det ikke kan huske de rette ord og vendinger. Forklar de ord barnet ikke kender i forvejen og tilføj gerne ny viden.

EFTER LÆSNINGEN:

 • Snak med barnet om indholdet også efter at bogen er lukket. Brug de nye ord, som bogen indeholder – jo flere gange barnet hører ordene, jo større sandsynlighed er der for at det husker dem og selv anvender dem.


tematisk sprog

Dialogisk læsning

FØR LÆSNINGEN:

 • Læs bogen og dan dig et billede af, hvad du vil tale om og spørge ind til i historien.
 • Gør læsningen til noget trygt og særligt.

Præsentér bogen for barnet:

 • Tal om forsiden og bagsiden og fortæl, hvem der har skrevet og tegnet bogen.
 • Stil åbnende spørgsmål til bogens udseende.
 • Lad evt. barnet sidde med en genstand som har en særlig betydning i historien.

UNDER LÆSNINGEN:

 • Lyt til barnet og vær åben for spørgsmål undervejs. Når barnet stiller spørgsmål, så stop op og besvar.
 • Følg barnets nysgerrighed. Vær nærværende, spørg ind til barnets interesse og vent på barnets svar. Lyt til svaret og inddrag det så vidt muligt.
 • Gør barnet til medfortæller.
 • Ved genlæsning: opfordr barnet til at fortælle det, det kan huske, fx ud fra billederne. Hjælp barnet til at sætte ord på fortællingen, hvis det ikke kan huske de rette ord og vendinger. Forklar de ord barnet ikke kender i forvejen og tilføj gerne ny viden.

EFTER LÆSNINGEN:

 • Snak med barnet om indholdet også efter at bogen er lukket. Brug de nye ord, som bogen indeholder – jo flere gange barnet hører ordene, jo større sandsynlighed er der for at det husker dem og selv anvender dem.


tematisk sprog

Dialogisk læsning

FØR LÆSNINGEN:

 • Læs bogen og dan dig et billede af, hvad du vil tale om og spørge ind til i historien.
 • Gør læsningen til noget trygt og særligt.

Præsentér bogen for barnet:

 • Tal om forsiden og bagsiden og fortæl, hvem der har skrevet og tegnet bogen.
 • Stil åbnende spørgsmål til bogens udseende.
 • Lad evt. barnet sidde med en genstand som har en særlig betydning i historien.

UNDER LÆSNINGEN:

 • Lyt til barnet og vær åben for spørgsmål undervejs. Når barnet stiller spørgsmål, så stop op og besvar.
 • Følg barnets nysgerrighed. Vær nærværende, spørg ind til barnets interesse og vent på barnets svar. Lyt til svaret og inddrag det så vidt muligt.
 • Gør barnet til medfortæller.
 • Ved genlæsning: opfordr barnet til at fortælle det, det kan huske, fx ud fra billederne. Hjælp barnet til at sætte ord på fortællingen, hvis det ikke kan huske de rette ord og vendinger. Forklar de ord barnet ikke kender i forvejen og tilføj gerne ny viden.

EFTER LÆSNINGEN:

 • Snak med barnet om indholdet også efter at bogen er lukket. Brug de nye ord, som bogen indeholder – jo flere gange barnet hører ordene, jo større sandsynlighed er der for at det husker dem og selv anvender dem.

Dialogisk læsning

FØR LÆSNINGEN:

 • Læs bogen og dan dig et billede af, hvad du vil tale om og spørge ind til i historien.
 • Gør læsningen til noget trygt og særligt.
Præsentér bogen for barnet:
 • Tal om forsiden og bagsiden og fortæl, hvem der har skrevet og tegnet bogen.
 • Stil åbnende spørgsmål til bogens udseende.
 • Lad evt. barnet sidde med en genstand som har en særlig betydning i historien.
UNDER LÆSNINGEN:
 • Lyt til barnet og vær åben for spørgsmål undervejs. Når barnet stiller spørgsmål, så stop op og besvar.
 • Følg barnets nysgerrighed. Vær nærværende, spørg ind til barnets interesse og vent på barnets svar. Lyt til svaret og inddrag det så vidt muligt.
 • Gør barnet til medfortæller.
 • Ved genlæsning: opfordr barnet til at fortælle det, det kan huske, fx ud fra billederne. Hjælp barnet til at sætte ord på fortællingen, hvis det ikke kan huske de rette ord og vendinger. Forklar de ord barnet ikke kender i forvejen og tilføj gerne ny viden.
EFTER LÆSNINGEN:
 • Snak med barnet om indholdet også efter at bogen er lukket. Brug de nye ord, som bogen indeholder – jo flere gange barnet hører ordene, jo større sandsynlighed er der for at det husker dem og selv anvender dem.