Spring til indhold

Krop, sanser og bevægelse

”Børn er i verden gennem kroppen, og når de støttes i at bruge, udfor­dre, eksperimentere, mærke og passe på kroppen – gennem ro og bevægelse – lægges grundlaget for fysisk og psykisk trivsel.

Kroppen er et stort og sammensat sansesystem, som udgør fundamentet for erfaring, viden, følelsesmæssige og sociale processer, ligesom al kommunikation og relationsdannelse udgår fra kroppen”.

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:

  1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med mange forskellige måder at bruge kroppen på.

  2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krops- og bevægelsesglæde både i ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornem­melser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø udviklingen af børnenes krop, sanser og bevægelse?

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:

  • Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Krop, sanser og bevægelse

  • Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag

  • Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer.

0-2 år

I Børnehuset Novrupvej vægter vi højt, at det enkelte barn både trives psykisk og fysisk. Derfor skal vi støtte dem i at bruge, udfordre, eksperimentere, mærke og passe på kroppen gennem ro og bevægelse (yoga – Leg og mærk din krop). Det gør vi gennem fællesskaber, aktiviteter og leg, hvor vi motiverer børnene ved at vise glæde ved bevægelse og kropslig udfoldelse.

I Børnehuset Novrupvej understøtter vi børnenes sanser, da sanserne er fundamentet for at opfatte og begribe verden. Vi sørger for at stimulere hele barnets sanseapparat, hvor vi bl.a. kommer ud i alt slags vejr. Vi gynger, hopper, danser og synger. Vi styrker børnenes finmotorik ved forskellige aktiviteter (fx male og lave perler). I vores praksis arbejder vi med legemanuskripter, som også indebærer ro og bevægelse.

Ligeledes giver vi børnene mulighed for at smage og røre ved forskellige ingredienser fx maddage for at stimulere deres sanser.

I sovesituationer skaber vi trygge og rolige omgivelserne, som børnene får ro og hvile i kroppen.

Vi vil styrke det enkelte barns selvhjulpenhed ved at guide dem ved af- og påklædning.

Vi støtter det enkelte barns viden om kroppens funktioner og forskelligheder gennem samlinger, bøger, puslespil og piktogrammer.

3-6 år

I Børnehuset Novrupvej understøtter det pædagogiske læringsmiljø børnene i at udforske og eksperimentere med alsidige måder at bruge deres krop på.

Det pædagogiske læringsmiljø understøtter børnene i at opleve krops- og bevægelsesglæde, både i ro og i aktivitet. Vi understøtter børnene i at blive mere fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornemmelser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse.

§ 9 i bekendtgørelse om pædagogiske mål og indhold i seks læreplanstemaer

  • Vi styrker børnenes kropslige fornemmelser, sanser og bevægelsesglæde ved at benytte den lokale hal, hvor der hver mandag er gymnastik. Her bruges hele kroppen i forskellige aktiviteter, herunder bl.a. fagtesange, boldspil, balanceleg og andre motoriske aktiviteter. Børnene får hermed mulighed for at udforske og eksperimentere måder at bruge kroppen på.

  • Vi styrker børnenes lugte-, smags-, syns- og høresans ved at gøre brug af personalets individuelle kompetencer, hvor børnene bl.a. lærer om kost og ernæring i samspil med at de laver mad til sig selv.

  • En kollega med uddannelse indenfor Mindfulness understøtter de forskellige børnegrupper med at etablere yoga og sanselige aktiviteter. Her får børnene mulighed for at mærke sig selv og få en kropslig forståelse.

  • Vi understøtter børnenes motoriske udfoldelse på legepladsen ved at stille redskaber til rådighed som f.eks. cykler, mooncars, løbehjul, sandlegetøj, hulahopringe m.m.