Spring til indhold

Vi lærer sammen

Samarbejdet med dig som forælder

I samarbejde med Aarhus universitet og Trygfondens Børneforskningcenter

Som forælder spiller du den afgørende rolle i dit barns udvikling, og derfor er det vigtigt, at du bliver involveret i det pædagogiske arbejde i dit barns dagtilbud. De skal i gang med Vi lærer sammen (VLS). Men hvad går det ud på, og hvad er din rolle?

Kort fortalt er VLS en indsats, der giver det pædagogiske personale redskaber, viden og rammer til at arbejde systematisk og målrettet med at styrke læringsmiljøet.

VLS styrker vuggestue-, dagpleje- og børnehavebørns:

 • Sprog
 • Tidlige matematiske kompetencer
 • Hukommelse, opmærksomhed, selvregulering
 • Trivsel


Forskning har vist, at VLS virker for disse kompetencer, som har stor betydning for, hvordan dit barn trives nu og her, klarer sig i skolen og senere i livet.

Hverdagen i et VLS dagtilbud
I et VLS dagtilbud vil dit barn hver uge møde mange og forskellige lærerige situationer. Du vil se VLS plakater og billeder hænge på væggene i dagtilbuddet, som giver det pædagogiske personale gode muligheder for at starte en dialog med dig om dit barns udvikling.

Forløbet har fem temaer, der er bygget op omkring faste mål og ord inden for sprog, matematik og trivsel. Mål og ord er baseret på viden om, hvad børn kan lære på forskellige tidspunkter, og hvordan de lærer.

Personalet planlægger selv, hvilke lege og aktiviteter de skal lave med børnene. Det pædagogiske arbejde foregår på tre måder med udgangspunkt i barnets dagligdag i dagtilbuddet: fordybelse, fokus og udforskning.

Understøttende strategier hjælper personalet med at tilpasse arbejdet med VLS til det enkelte barn og hele børnegruppen og skaber samtaler og aktiviteter af høj kvalitet.

Det har været dejligt at opleve både børn og forældre snakke om de nye ord samt stoppe op i gangen, hvor alle billederne har hængt. Her har forældre og børn stoppet op om morgenen, og en fin dialog er gået i gang
Pædagogisk medarbejder fra VLS

Forældresamarbejdet

Det pædagogiske personale har fået redskaber og materiale til løbende at inddrage dig som forælder i arbejdet med VLS.

Du vil blandt andet blive inviteret til et forældremøde om VLS samt modtage ”Ugens sprogtip”, som giver dig simple ideer til, hvordan du i hverdagen kan lave enkle aktiviteter og samtaler sammen med dit barn, uden at det kræver en masse.

Du får tips til, hvordan du kan hjælpe dit barn på vej med sproget før, under og efter I læser sammen og i dagligdagen f.eks. ved at snakke sammen under madlavning og spisning, også selvom dit barn ikke kan tale endnu.

Fordybelse: Planlagte og strukturerede aktiviteter for hele børnegruppen eller mindre børnegrupper

Fokus: En-til-en samtaler med det pædagogiske personale, der understøtter det enkelte barns udvikling i de daglige rutiner

Udforskning: Udforskningszoner i børnehøjde, der understøtter det enkelte barns initiativ, nysgerrighed og læring

EKSEMPEL PÅ UGENS SPROGTIP FOR DE YNGRE BØRN: NATUREN

Hold øje med, hvad dit barn kigger efter, når I er ude at gå tur eller på vej hjem. Du kan pege i den retning, som dit barn kigger, og fortælle, hvad I ser for at hjælpe med at få sat ord på det, som barnet ser: “Hov, hvad fik du øje på der? Det er en fugl. Fugle bor ude i naturen, og vi bor inde i et hus”.

Dit barn lærer:

 • At kunne forstå og bruge typiske ord for rumlige begreber (fx ude).
 • Kendskab til nye ord inden for natur, dyr eller lignende.

EKSEMPEL PÅ UGENS SPROGTIP FOR DE ÆLDRE BØRN: TID

Hjælp dit barn til at opnå en forståelse for dagens forskellige tidspunkter og rutiner. Er det morgen, formiddag, eftermiddag eller aften? Når I sidder ved morgenbordet, kan I fx tale om, hvad der sker om morgenen; vi vågner, tager tøj på og spiser morgenmad, inden vi skal ud af døren.

Dit barn lærer:

 • At kunne forstå og bruge typiske ord, der har med tid at gøre.
 • Kendskab til de forskellige tider på dagen.

Forskning
Mere end 15.000 børn og en fjerdedel af landets kommuner har deltaget i undersøgelser af VLS eller tilsvarende indsatser. Forskning viser, at børn i dagtilbud, der arbejder med VLS, udvikler sig væsentlig mere sammenlignet med børn, som ikke deltager i VLS.

Vuggestue- og dagpleje

 • 44 pct. ekstra læring i forståelse af abstrakte begreber som mønstre, former og størrelser
 • 25 pct. ekstra læring i forståelse af tal
 • Børnene forstår 18 pct. flere ord og udtrykker 9 pct. flere ord

Børnehave

 • 44 pct. ekstra læring i forståelse af abstrakte begreber som mønstre, former og størrelser
 • 25 pct. ekstra læring i forståelse af tal
 • Børnene forstår 18 pct. flere ord og udtrykker 9 pct. flere ord

Forskningen viser, at…

 • VLS styrker alle børns udvikling uanset køn, alder, oprindelse og sociale forhold
 • Gennemførselsgraden af VLS har stor betydning for, om indsatsen virker. Jo flere VLS-aktiviteter børnene deltager i desto større udvikling
 • En ny langtidsundersøgelse af indsatsen SPELL, som svarer til VLS, viser, at børn, der typisk har det svært i skolen, læser markant bedre i 2. klasse, hvis de gik i børnehaver, som udførte SPELL.
 
Materialerne har været meget brugbare og lige til at gå til. Det blev hurtigt en del af hverdagen og billederne fangede børnenes opmærksomhed. Det har været godt, at der hver uge har været et bestemt indsatsområde, og super godt at der gennem de forskellige temaer har været gentagelser. Det har givet mig som pædagog en hel ny måde at tænke på om børns læring
Pædagogisk medarbejder fra VLS

En samlet pakke
Institutionen modtager en samlet ”pakke” med billedmaterialer til temaerne og læringsstrategier til aktivt at inddrage, understøtte og udfordre det enkelte barn.

Få mere viden om VLS
Du kan finde informationsmateriale og en kort video om VLS på TrygFondens Børneforskningscenters hjemmeside:

childresearch.au.dk/vls

På vores hjemmeside kan du også læse mere om forskning i VLS og udviklingen af nye redskaber til dagtilbud og forældre.