Spring til indhold

[mls_twothird first=”yes”]

Overordnet mål:
Jf. Dagtilbudslovens § 7 stk. 2, der pålyder: ”Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd samt bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst”

Sammenhæng:
Vi ser det som et fælles ansvar, mellem forældre og Børnehuset Novrupvej, at udvikle et tillidsfuldt og åbnet samarbejde, der danner grundlaget, for de optimale opvækstvilkår for det enkelte barn. Vi ser den daglige kontakt mellem forældre og personale, som værende det, der udgør grundstammen i forældresamarbejdet.

Mål:

 • At skabe de optimale opvækstvilkår for det enkelte barn, i samarbejde med forældrene.
 • At understøtte det enkelte barns udvikling, læring og trivsel, i tæt samarbejde med forældrene.
 • At skabe de mest optimale, samt trygge overgange fra hjemmet til vuggestue, samt fra vuggestue til børnehave, for både børn og forældre.
 • At skabe et åbent og tillidsfuldt miljø, der styrker samarbejdet mellem hjem og daginstitution, med fokus på det enkelte barns dobbeltsocialisering.
 • At skabe rammerne for et dialogisk miljø, hvor forældrene føler sig hørt, set, anerkendt og respekteret.

Tiltag:

 • Der afholdes forældresamtaler én gang årligt, samt ved behov.
 • Der er udarbejdet et skema, til brug ved dialogiske forældresamtaler, hvor rammerne er skabt for et særligt forældreperspektiv.
 • Der er udarbejdet forældrefoldere, der udleveres ved barnets start i institutionen, samt afholdes der opstartsmøder, hvor barnets primærpædagog er deltagende.
 • Der afholdes forældremøder og forældrearrangementer.
 • Daglig opdatering om hverdagen opsættes på Tabulex.
 • Den enkelte pædagog er sin rolle bevidst, og ligger stor vægt på den daglige kontakt i hverdagen.
 • Der arbejdes med definition af Kerneopgave, samt kerneydelser, hvor forældreperspektivet inddrages.
 • Der indkaldes tolk ved behov.

Tegn:

 • At forældrene kommer med konstruktiv feedback og ønsker til Børnehuset Novrupvej
 • At forældrene udviser gælde ved, at aflevere og afhente deres børn i Børnehuset Novrupvej.
 • At forældrene deltager i de forskellige arrangementer.
 • At forældrene udviser tryghed ved, og tillid til, pædagogernes faglige viden.

Evaluering:
Vi evaluerer på,- og reflekterer løbende over, vores roller i forældresamarbejdet, samt over, hvordan vi kommunikativt kan skabe det optimale miljø, for et konstruktivt og godt samarbejde mellem hjemmet og Børnehuset Novrupvej.

[/mls_twothird]
[mls_onethird][/mls_onethird]