Spring til indhold

[mls_twothird first=”yes”]

Overordnede læringsmål for daginstitutioner i Esbjerg kommune:

  • Børn skal møde voksne, der selv er aktive kulturbrugere og støtter dem i at eksperimentere med, øve sig i og afprøve sig selv i forhold til et bredt spekter af kulturelle udtryksformer.

• Børn skal have adgang til materialer, redskaber og moderne medier, herunder IT, som kan bruges både i forbindelse med oplevelser og skabende kulturaktiviteter.
• Børn skal have lejlighed til at deltage i kulturelle traditioner og lokale kunstneriske tilbud, herunder teater, musik, dans, arkitektur og udstillinger.

Sammenhæng:
• Med udgangspunkt i de overordnede læringsmål, vil vi skabe rammer, så børn kan være med til at skabe og forme samt udtrykke de følelser, tanker, ideer og fantasier om, hvordan verden er skruet sammen.
• Fra maj 2016 til maj 2017 vil kulturelle udtryksformer og værdier være vores fokusområde.
• Vi udarbejder nye tiltag for året.
Tiltag:
0-5 år:
• Vi introducerer børnene for forskellige materialer.
• Der fejres jul, påske, halloween, fastelavn og kulturel dag.
• Der hænges verdenskort og flag op i institutionen.
• Vi fejre Dronningens fødselsdag.
• Vi har rytmik og drama inspirerende aktiviteter.
• Vi arbejder med I pad på alle stuer.
• Vi synger og danser til forskellige musikgenrer.
• Vi bruger forskellige musikinstrumenter.
• Vi benytter byens kulturelle tilbud.
• Vi laver vores egen udstilling, maleri og fernisering.
• Ord kunst, hvor vi vil øve rim og remser. Lege med ord fra Danmark og andre aktuelle lande.
• Vi bruger naturen til at opdage kunst, samt lave væg med billeder fra børnenes forskellige kulturer.
3-5 år:
Vi arbejder funktionsopdelt på den måde, at børnene er opdelt periodisk i forskellige værksteder så som:
• Sprogværksted
• Kreativ værksted
• Natur værksted
• Drama værksted
• Konstruktionsrum
• Børnene følger altid de samme voksne.
Inklusion:
• Der tages udgangspunkt i det enkeltes barns behov, ved at støtte og vejlede barnet så det kan deltage på lige fod med andre.
Tegn:
• Vi ønsker at give det enkelte barn oplevelse af at være betydningsfuld for derigennem at få en fællesskabsfølelse og samhørighed.
• Børn der på eget initiativ opsøger kreative aktiviteter.
• Engagerede og fantasifulde børn som oplever glæde ved at eksperimentere og lege med forskellige materialer.
• Børn der oplever sanselig begejstring.

Evaluering:
Vi vil løbende udstille børnenes værker. Vi dokumenterer processen. Dokumentere via billeder, barnets bog, dagbøger og DPU.
[/mls_twothird]
[mls_onethird]

[/mls_onethird]