Spring til indhold

[mls_twothird first=”yes”]

Natur og naturfænomener har været et særligt indsatsområde i år med særlig fokus på science.
I perioden har vi arbejdet bevidst ud fra vores læringsmål, som tager afsæt i Esbjerg kommunes overordnede læringsmål:

Overordnede læringsmål for daginstitutioner i Esbjerg kommune:

  • Børn skal have mulighed for at opleve glæde ved at være i naturen og at udvikle respekt for natur og miljø.
  • Børn skal kunne erfare naturen med alle sanser og opleve den som et rum for leg og fantasi og som rum for både vilde og stille aktiviteter.
  • Børn skal have mulighed for at få mange og forskelligartede erfaringer med naturen og naturfænomener samt for at opleve naturen som et rum for at udforske verden.

[mls_h3]Børnehuset Novrupvej[/mls_h3]

Læringsmål:

  • Give børn en viden om natur og naturfænomener.
  • Børn skal oplyses og have viden om at passe på miljøet.
  • At børn udforsker deres kreativitet i naturen.
  • At børn lærer naturen at kende med alle sanser og oplever den som kilde til viden og rum for leg, oplevelse og udforskning.
  • For at opnå vores læringsmål udarbejder vi gennem hele forløbet Smitte modeller.

Se læreplanen