Spring til indhold

[mls_twothird first=”yes”]

Sprog har været et særligt indsatsområde i de sidste to år.
I perioden har vi arbejdet bevidst ud fra vores læringsmål, som tager af sæt i Esbjerg kommunes overordnede læringsmål

Overordnede læringsmål for daginstitutioner i Esbjerg kommune:

  • Børn skal have mulighed for at udvikle deres sprog gennem alle hverdagens aktiviteter.
  • Børn skal udfordres til sproglig kreativitet samt til at udtrykke sig gennem forskellige genre.
  • Børn skal støttes i at udvikle deres nysgerrighed og interesse for tegn, symboler og den skriftsproglige verden, herunder bogstaver og tal.
  • Børn skal have adgang til at bruge forskellige kommunikationsmidler og IT, herunder have mulighed for at arbejde med computere.

[mls_h3]Børnehuset Novrupvej[/mls_h3]
Læringsmål:
Udvikle børnenes impressive (sprogforståelse) og ekspressive (ordforråd)sprog.
Lærer børn at sætte ord på egne og andres følelser.
Støtte børnene i deres sproglige kompetence.

For at opnå vores læringsmål har vi gennem forløbet udarbejdet Smitte modeller.

[/mls_twothird]
[mls_onethird]
Se læreplanen[/mls_onethird]