Spring til indhold

[mls_twothird first=”yes”]

I Børnehuset Novrupvej arbejder vi med DPU (Dansk Pædagogisk Udviklingsbeskrivelse)

DPU er et dansk udviklet materiale til brug i det pædagogiske miljø. Materialet er tilpasset nutidens arbejdsformer i førskolepædagogikken og lever op til de forventninger, som de professionelle i en pædagogisk praksis har til et enkelt og præcist redskab til vurdering og beskrivelse af barnets udvikling.

DPU er udviklet med henblik på at kunne belyse førskolebarnets kompetencer og udviklingspotentialer – sådan som de udspiller sig i et relationelt og pædagogisk miljø. Formålet er at understøtte pædagogernes samarbejde om det enkelt barn i dets sociale kontekst. Dermed vil udviklingsbeskrivelsen kunne medvirke til at skabe en konstruktiv dialog blandt pædagogerne om den pædagogiske planlægning. Det er en oplagt mulighed, at udviklingsbeskrivelsen anvendes og indgår i samarbejdet med forældrene.

Hvad undersøges

Udviklingsområderne er valgt så de giver et helhedspræget billede af de væsentligste sider af børns udvikling.

  • Opmærksomhed
  • Hukommelse
  • Leg
  • Sprog og kommunikative kompetencer
  • Sociale kompetencer
  • Selvregulering
  • Grovmotorik
  • Finmotorik
  • Færdigheder i dagligdagen

[/mls_twothird]
[mls_onethird]
DPU
[/mls_onethird]